Helsingin vihreä seura toteutti syksyllä 2018 jäsenkyselyn, johon saatiin yhteensä 88 vastausta. Kiitos kaikille vastanneille! Tässä hieman koontia keskeisimmistä tuloksista.

Vastanneista kolmasosa on tai haluaa olla aktiivi yhdistyksessä. Seuralta toivotaan seuraavanlaista toimintaa:

  • Tapahtumia ajankohtaisista aiheista
  • Vaikuttamismahdollisuuksia puolueen toimintaan
  • Mahdollisuuksia päästä keskustelemaan politiikasta

Suurin osa vastanneista toivoi viestintää sähköpostitse ja osa Facebookin kautta. Kaikki vastanneet toivoivat viestintää suomeksi.

Suurin osa vastanneista oi sitä mieltä, että seuran pitäisi tehdä yhdistyksenä poliittisia kannanottoja. Hieman alle puolet oli sitä mieltä, että näillä tulisi vaikuttaa paikallispolitiikkaan.