Helsingin Vihreä Seura ry
Esityslista
Syyskokous 2019
Aika: Maanantai 2.12.2019 klo 18:00
Paikka: Koijärvisali, Vihreiden puoluetoimisto, Fredrikinkatu 33, 00120 Helsinki

1. Kokouksen avaus
Esitys: Avataan kokous.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen
Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat
Esitys: Käsitellään mahdolliset ilmoitusasiat.

6. Toimikauden 2020 toimintasuunnitelman hyväksyminen
Esitys: Käsitellään yhdistyksen hallituksen syyskokoukselle laatima esitys yhdistyksen
toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2020. Käsittelyn jälkeen hyväksytään toimintasuunnitelma.

7. Tilikauden 2020 talousarvion hyväksyminen
Esitys: Käsitellään yhdistyksen hallituksen syyskokoukselle laatima esitys yhdistyksen
talousarvioksi vuodelle 2020. Käsittelyn jälkeen hyväksytään talousarvio.

8. Yhdistyksen vuoden 2020 hallituksen puheenjohtajan valinta
Esitys: Puheenjohtajaehdokkaat esittäytyvät. Sen jälkeen valitaan puheenjohtaja.

9. Yhdistyksen vuoden 2020 hallituksen jäsenten valinta
Esitys: Hallitusjäsenehdokkaat esittäytyvät. Valitaan hallituksen jäsenet ja päätetään
hallituksen jäsenten lukumäärä. Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksessa voi olla 4–9
jäsentä ja puheenjohtaja.

10. Toiminnantarkastajan tai toiminnantarkastajien valinta
Esitys: Valitaan 1-2 toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.

11. Yhdistyksen edustajien valinta Helsingin Vihreiden yleiskokouksiin vuodelle 2020
Esitys: Valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat Helsingin Vihreiden sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin sekä mahdollisiin ylimääräisiin yleiskokouksiin vuodelle 2020. Helsingin Vihreällä seuralla on 8 edustajapaikkaa.

12. Muut esille tulevat asiat
Esitys: Keskustellaan mahdollisista muista esille tulevista asioista.

13. Kokouksen päättäminen
Esitys: Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen